CYY00621

Kom på besøg

Der er masser af muligheder for at blive klogere på Viborg Katedralskole. Både som kommende elev og som klasse.

Personlig rundvisning

Vil du og din familie gerne besøge os og blive klogere på skolen, hverdagen og omgivelserne, så book en personlig rundvisning. 

Book en personlig rundvisning

 

 

CYY00761
Viborg Kat 2021 16
CYY00962

Åbent Hus og Orienteringsaften

Åbent Hus

Orienteringsaften

 

Grundfos På VK 6

Eksperimentelt forløb

I forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve i 9. klasse, udbyder Vi et eksperimentelt forløb og vejledning. Her har du mulighed for at gennemføre et eksperiment i et naturvidenskabeligt fag.
Du kan enten vælge et af eksperimenterne herunder eller få hjælp til at udvikle og gennemføre dit eget eksperiment, såfremt det kan lade sig gøre.

 

Naturgeografi

 

Biologi - bioteknolog

 

Strålingsbeskyttelse

 

Tilmelding

CYY01810

Tilbud til folkeskoler

Er du som lærer eller skole interesseret i science, musik, sprog og meget mere, så er der rig mulighed for at besøge Viborg Katedralskole.

Læs mere om de workshops, vi kan tilbyde dine klasser

Virtuel Rundvisning

Tag en virtuel tur rundt på Viborg Katedralskole og se skolen, der kan blive rammen om din gymnasietid. Skolens festsal, balustraden, de smukke gange og det gamle bibliotek danner sammen med lyse moderne klasseværelser og den hyggelige elevkantine med de mange kringelkroge en unik ramme om din skoledag og nye måske livslange venskaber.