Læringsmiljø

På Viborg Katedralskole vil du opleve et stærkt fagligt miljø. Du vil opleve engagerede lærere, som vil udfordre dig – og som er der til at støtte dig undervejs.

Vib Kat Aug 2023 6936

I klasselokalerne på VK vil du møde både lærere og andre elever, som er ambitiøse. Her er det en god ting at ville noget med sin uddannelse og fremtid. Når du starter på skolen, vil du få en god og grundig introduktion til læringsmiljøet, så du er klædt godt på til tre år på skolen, hvor du vil lære en masse nyt.

Undervejs i dine tre år vil du møde en lang række dygtige lærere, som alle har din læring for øje. For at du får den bedst mulige uddannelse, har du og din klasse en kontaktlærer samt et team af lærere tilknyttet. Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag på gymnasiet, er der også mulighed for, at du kan få tilknyttet en mentor.

Vib Kat Aug 2023 7302

Faglige tilbud og talentprogram

En perlerække af tilbud danner rammen om din faglige udvikling. For eksempel er der rig mulighed for at dyrke din faglighed uden for skoletiden i for eksempel Bohrs Disciple, Samf-klubben, skolens kor eller i en lang række af sportstilbud.

Har du faglige interesser, som du brænder særligt for, tilbyder skolen også mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer og aktiviteter igennem vores talentprogram, der dækker alt fra naturvidenskab, sprog og samfundsfag til musik og sport på et meget højt niveau.

Læs mere her

Studievejledning

Studievejlederens vigtigste opgave er at hjælpe og støtte elever til at gennemføre gymnasieuddannelsen, selvfølgelig i tæt samarbejde med elevernes lærere. Særligt har studievejlederne fokus på elevernes fremmøde og trivsel. Elever kan altid kontakte deres studievejleder eller kigge forbi studievejledningen.

Du finder klassens studievejleder her

Nogle elever vil desværre opleve perioder, hvor det af forskellige årsager kan være ekstra svært at få livet som ung til at hænge sammen. Derfor er der mulighed for i en periode at få tildelt en mentor, som er god at tale med og også kan hjælpe med at strukturere hverdagen.

Dertil kommer, at vi har et godt samarbejde med PsykologCentret Viborg & Skive, hvilket giver os mulighed for at tilbyde elever, der har brug for det, et kortere individuelt psykologforløb eller et gruppeforløb. Et sådant forløb har til formål at give værktøjer og redskaber til at håndtere de udfordringer, den enkelte måtte opleve. Tildeling af mentor- og psykologforløb sker gennem studievejledningen.

Vib Kat Aug 2023 7697

Lektiecafé

Fire dage om ugen er der lektiecafé i biblioteket, hvor der er faglærere tilstede, som gerne vil hjælpe med lektier og opgaver. Der bliver hygget og arbejdet med lektierne i en afslappet stemning. Alle er velkomne!

Mandag kl. 14-16: naturvidenskab/samf.

Tirsdag kl. 14-16: naturvidenskab/humaniora

Onsdag kl. 14-17: naturvidenskab/humaniora

Torsdag kl. 14-17: naturvidenskab

Vib Kat Aug 2023 6812

Læsevejledning

Til hver klasse er der knyttet en læsevejleder, der følger klassen igennem alle tre år. Læsevejlederen støtter særligt de ordblinde elever og elever med særlige udfordringer, men læsevejlederen afholder også læsehastighedskurser for alle i klassen. Alle kan kontakte deres læsevejleder.

Henvend dig til Rikke Fjellerup, Anne Zimmer eller Tine Nørgaard Bech på: rf@vibkat.dk - az@vibkat.dk eller tb@vibkat.dk. Læs folderen om læsevejledning

Klik her

Vib Kat Aug 2023 7010

Matematikvejledning

Allerede én af de første skoledage screenes alle elever for at kunne målrette undervisningen til den enkelte elevs niveau i grundforløbet. Derudover arbejder vi løbende med forskellige initiativer for at hjælpe elever med matematik i og uden for timerne. Matematikvejlederne på skolen tester blandt andet enkelte elever for
talblindhed og laver særlige forløb. Alle kan kontakte matematikvejlederne. 

Henvend dig til Maja Hagelkvist Bloch eller Signe Lisabeth Røndal Johansen på: bl@vibkat.dk eller si@vibkat.dk.