CYY01997

Eksamener

I løbet af uddannelsen skal alle have haft i alt 9 eksamener plus én mundtlig eksamen i studieretningsprojektet. Én af de 9 eksamener er i skriftlig dansk. Derudover skal elever med mere end 4 A-fag have en ekstra eksamen for hvert ekstra A-fag.

For alle tre årgange gælder det, at det er ministeriet, der bestemmer, hvilke fag der udtrækkes. Der skal være en mundtlig eller skriftlig eksamen i et A-niveau fag (undtagen historie). Mindst tre eksamener skal være skriftlige og mindst tre skal være mundtlige i løbet af dine 3 år på gymnasiet.

Ud over eksamener skal du i løbet af dine 3 år på gymnasiet til en række skriftlige eller mundtlige interne prøver. De interne prøver omfatter som minimum:

  • Mundtlig årsprøve i 1g i studieretningsfag på B niveau og matematik B
  • Mundtlig årsprøve i 2g i matematik på A niveau.
  • Års- og/eller terminsprøve i studieretningsfag på A niveau i enten 1g eller 2g.
  • Skriftlig årsprøve i dansk i 2g samt terminsprøve i 3g
  • Skriftlig terminsprøve i matematik B eller engelsk B i 2g

Du kan desuden downloade eksamensreglerne som pdf her.