CYY00719

Kinesisk, spansk, tysk, italiensk, engelsk, fransk, græsk og latin - på VK har vi tradition for mange fremmedsprog. Vi udbyder to sproglige studieretninger, der med forskelligt fokus henvender sig til til dig, der gerne vil udvikle dine sproglige færdigheder og dermed blive godt rustet til at begå dig i en globaliseret verden.