Verdenssprog

Der efterspørges i stigende grad medarbejdere med stærke sprogkundskaber. Det får du med denne studieretning, hvor de to mest talte sprog i verden indgår - nemlig Engelsk A og Spansk A.  Desuden vælger du i studieretningen yderligere et sprog, som styrker dine generelle sproglige kompetencer.  Her kan du på VK vælge mellem tysk, fransk, italiensk og kinesisk. Du skal have dette sprog på mindst B-niveau men vil kunne vælge at opgradere det til A-niveau. 

Vib Kat Aug 2023 7088 (1)

Om denne studieretning

Sprogundervisningen gør dig ikke bare rigtig god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på sprogene. Der arbejdes også med emner som levevilkår, kultur og identitet i og på tværs af landene. Du bliver med denne studieretning dermed særdeles godt rustet til at begå dig i en globaliseret verden og forstå fremmede kulturer.

Hvis du ønsker at studere videre inden for fx sprog, journalistik eller litteratur, har en drøm om at arbejde i virksomheder der samarbejder med udlandet, eller hvis du godt kunne tænke dig at studere eller arbejde internationalt, kan dette være en oplagt studieretning for dig.

Der er i studieretningen rig mulighed for valgfag, så du kan vinkle din uddannelse ud fra dine interesser. Du kan eksempelvis vælge fag som innovation, erhvervsøkonomi, latin, psykologi og meget andet.

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik C
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Engelsk A
Spansk begyndersprog A

3. studieretningsfag

Fransk begyndersprog B
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder B
Kinesisk begynder B
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

2g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi C
Fysik B
Informatik C
Kemi C
Latin C

2g valgfag (1 fag)

Astronomi C
Billedkunst C
Biologi C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Matematik B
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Samfundsfag B

3g valgfag (2-3 fag)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik B
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk begynder A
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Italiensk begynder A
Kemi B
Kemi C
Kinesisk begynder A
Latin C
Matematik A
Matematik B
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning kunne man blandt andet arbejde med følgende emner:

  • Latinamerikanere på begge sider - grænselandet Mexico og USA
  • Multikulturel identitet
  • Opdagelsesrejser, kolonisering, globalisering
  • De to Amerika'er: Nord og Syd
  • Diktatur, demokrati og styreformer i de spansktalende lande
  • Spansk og engelsk: Mange sprog, mange verdener
  • Sprogblandinger: Spanglish!