CYY01862

VKs venner

Foreningens formål er:

  • at etablere netværk og yde økonomisk støtte dels til aktiviteter, som har tilknytning til Viborg Katedralskole, dels til elever på Viborg Katedralskole
  • at tage initiativ til koncerter og andre arrangementer samt tilbud til foreningens medlemmer

Baggrunden for det nye initiativ er en øget efterspørgsel på netop en sådan støtteforening, og derfor har man valgt at gå videre med idéen, fortæller skolens rektor, Helge Markussen. At Viborg Katedralskole har en særlig plads i hjertet hos mange nuværende og tidligere viborgensere, kan der næppe herske tvivl om. En nystiftet forening under navnet »VK's venner« er oprettet med det formål at styrke skolens position i bybilledet. »Støtteforeningen kan styrke relationerne til både tidligere og nuværende elever samt deres forældre. Tilmed kan den styrke skolens position som skolen med rødder langt tilbage i Viborgs historie.« Et års medlemsskab af foreningen koster 100 kroner - et livsvarigt medlemsskab koster 1000 kroner. Man kan tilmelde sig foreningen ved at kontakte skolen på vibkat@vibkat.dk eller du kan støtte foreningen direkte med mobile pay-donationer på 98656. Tak for din støtte!