Første Café 01

Sociale arrangementer uden alkohol

Viborg Katedralskole har et markant fokus på at afholde sociale arrangementer af forskellig art uden alkohol. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, da der hele tiden kommer flere til, men vi kan fx nævne: Musicial, Fodboldturnering, Morgensamlinger, Forårskoncert, Juleafslutning, Fællestimer, Volleyballturnering samt deltagelse i en vores mange udvalg, organisationer og klubber som fx Senatet, Grøn VK, Novus og meget mere. Derudover har vi en lang række faglige arrangementer såsom sprogrejser, studierejser, fællestimer, lektiecafe, talentprogrammer og meget andet.
Sammenfattende har eleverne på Viborg Katedralskole særdeles rige muligheder for at opbygge sociale relationer i og på tværs af klasser og årgange uden at der er alkohol involveret. 

Arrangementer med udskænkning af alkohol - som alle elever har adgang til

Hvert skoleår har vi fire elevfester med alkohol, fem fredagscafé arrangementer samt den såkaldte ”VK-festival”. De fire elevfester arrangeres af vores traditionsrige festforening Minerva i samarbejde med flere lærere samt administrative medarbejdere. Cafeerne arrangeres af caféudvalget sammen med en lærer.
VK-festivalen er et udvidet caféarrangement med livemusik og mange forskellige aktiviteter. Festivalen arrangeres i samarbejde mellem Minerva og caféudvalg og der er flere lærere og administrative medarbejdere involveret i planlægningen. 

Fester og cafeer planlægges i samarbejde med eleverne.

I forhold til fester og cafeer er der stort fokus på at fremme en positiv fest- og cafékultur, hvor det er de sociale aktiviteter, der er i centrum – det er ikke alkoholindtaget, som er i centrum.

Café 1 (2)
12 Timersløb 08 2 (1)
Vk Musical 2022 7115

Forebyggende indsatser i forbindelse med afviklingen af elevfester på gymnasiet:

Viborg Katedralskole har en lang række forebyggende indsatser vedrørende alkohol i forbindelse med elevfesternes afvikling. Disse omfatter bl.a.:

  • Sluser ved indgangen: Eleverne skal igennem en ”sluse”, inden de får adgang til festerne. I slusen står professionelle vagter. Vagterne konfiskerer eventuelt medbragt alkohol og nikotinholdige produkter. Derudover standser de elever, som er synligt berusede ved ankomsten.
  • Sodavand og vand: Vi serverer gratis sodavand og vand til alle fester.
  • Ikke vin eller stærk spiritus: Vi sælger ingen drikkevarer med mere end 5% alkohol.
  • Loungeområde: Vi har et område på skolen, hvor der ikke må medbringes alkohol. Her har eleverne mulighed for at feste sammen uden alkohol. I dette område har vi forskellige aktiviteter (brætspil o.lign.)
  • Alkometermåling: Ved ankomst har eleverne mulighed for at puste i et alkometer. Hvis promillen er under 0,5 promille, får de billetten refunderet.
  • Løbende opsyn: Der føres i løbet af aftenen løbende opsyn med eleverne. Hvis eleverne bliver for fulde, hjælper vi dem hjem. Vagterne er hele tiden synligt til stede overalt på festområdet, så eleverne altid har mulighed for at henvende sig, hvis en af deres kammerater fx har indtaget for meget alkohol.
  • Regler for elevudvalgenes kommunikation på de sociale medier: Fest- og caféudvalgene må ikke markedsføre deres arrangementer med referencer til alkohol, og alle deres opslag på sociale medier skal (med undtagelse af opslag der har rent praktisk karakter) godkendes af den festansvarlige lærer, inden de offentliggøres.
  • Regler for elevudvalgenes opførsel under café og fest: medlemmerne af fest- og caféudvalget skal selv være ædru under hele arrangementet og samarbejde ansvarligt med både professionelle vagter og skolens personale.
  • Regler for samarbejde med lokale restauratører: Fest- og caféudvalgene må ikke samarbejde med lokale restauratører, hvis et sådant samarbejde på nogen måde bidrager til et øget alkoholindtag blandt eleverne før eller efter festerne.
  • Rekruttering af medlemmer til elevudvalg: Skolens ledelse og den festansvarlige lærer deltager i udvælgelsen af medlemmer til café og Minerva.
Første Skoledag 1G Og 2G 04

Særligt for 1.g

Vi deltager i skoleåret 2023-24 i et forskningsprojekt med titlen ”Vores Valg”. Det er Aarhus Universitet, som står for arrangementet. Formålet med projektet er kort fortalt at reducere alkoholindtaget hos 1.g eleverne.