Vib Kat Aug 2023 6825 (1)

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering 2021

Hvert tredje år gennemføres en obligatorisk undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af alle skolens elever. Resultaterne afspejler et meget tilfredsstillende undervisningsmiljø på skolen.

I undersøgelsen for 2021 ligger Viborg Katedralskole højt med et undervisningsmiljøindeks på 79 mod et landsgennemsnit på 76. Undersøgelsen er baseret på en lang række spørgsmål opdelt i 7 hovedindikatorer på et godt undervisningsmiljø. Nedenfor ses vores resultaterne fra 2021 fordelt ud på de 7 indikatorer:

Skærmbillede 2022 02 22 Kl. 10.40.01

Målingen giver på mange måder et godt grundlag for det videre arbejde med det gode undervisningsmiljø med inddragelse af såvel elever som medarbejdere og ledelse.

I forbindelse med undersøgelsen udarbejdes klasserapporter for hver af skolens klasser. Disse klasserapporter danner grundlag for generelle drøftelser i klasseteamet vedrørende undervisningsmiljøet i klassens.