CYY01866

Elevtrivsel

Elevtrivselsundersøgelse 2021

Hvert år gennemføres den obligatoriske nationale trivselsmåling med deltagelse af alle skolens elever. Resultaterne afspejler en meget tilfredsstillende elevtrivsel på skolen.

I undersøgelsen for 2021 ligger Viborg Katedralskole højt med et trivselsindeks på 78 mod et landsgennemsnit på 75. Undersøgelsen er baseret på en lang række spørgsmål opdelt i 8 hovedindikatorer på trivsel. Nedenfor ses resultaterne fra 2021 fordelt ud på de 8 indikatorer:

Skærmbillede 2022 02 22 Kl. 10.37.06

Vær opmærksom på, at skalaen er omvendt på de sidste to indikatorer, så det er godt at ligge højt.

Målingen giver på mange måder et godt grundlag for det videre trivselsarbejde på skolen med inddragelse af såvel elever som medarbejdere og ledelse.

I forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdes klasserapporter for hver af skolens klasser. Disse klasserapporter danner grundlag for generelle drøftelser i klasseteamet vedrørende klassens trivsel og drivkræfter bag elevtrivsel. Klasserapporten berører temaer som motivation, social trivsel, faglig udvikling, undervisning og lærere og giver et godt grundlag for videre drøftelser og opfølgning i klasserne.