Vib Kat Aug 2023 7660 (2)

Elevtrivsel

Elevtrivselsundersøgelse 2023

Hvert år gennemføres den obligatoriske nationale trivselsmåling med deltagelse af alle skolens elever. Resultaterne afspejler en meget tilfredsstillende elevtrivsel på skolen.  
I undersøgelsen for 2022 ligger Viborg Katedralskole højt med et trivselsindeks på 77 mod et landsgennemsnit på 74. Undersøgelsen er baseret på en lang række spørgsmål opdelt i 8 hovedindikatorer på trivsel.  
 
Målingen giver på mange måder et godt grundlag for det videre trivselsarbejde på skolen med inddragelse af såvel elever som medarbejdere og ledelse. 

I forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdes klasserapporterfor hver af skolens klasser. Disse klasserapporter danner grundlag for generelle drøftelser i klasseteamet vedrørende klassens trivsel og drivkræfter bag elevtrivsel. Klasserapporten berører temaer som motivation, social trivsel, faglig udvikling, undervisning og lærere og giver et godt grundlag for videre drøftelser og opfølgning i klasserne.