CYY00965

Personoplysninger

Dataansvarlig

Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg. Mail: vibkat@vibkat.dk - www.viborgkatedralskole.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Viborg Katedralskole har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der fungerer som skolens rådgiver og sparringspartner i korrekt håndtering af personoplysninger. Kontakt skolens DPO ved spørgsmål om gymnasiets behandling af de registreredes personlige oplysninger. DPO kan træffes på dpo@herningsholm.dk, +4525424824, +4525424818

DPO-kontaktperson på gymnasiet

Rektor Helge Markussen, mobil 20166626, hm@vibkat.dk

Datatilsynet

Tilsynsmyndigheden kan kontaktes for rådgivning eller mundtlig forvarsel om brud på datasikkerheden i tilfælde med høj risiko for den registrerede. Kontakt Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, Tlf: 33193200, dt@datatilsynet.dk

Cookiedeklaration

Behandling af personoplysninger

Studieadministration

Adgangskontrol

Aktindsigt

 Løn

Jobansøgning

Elevfotografering

Samtykkeerklæring