CYY00932

Levende historie

På Viborg Katedralskole lever vi historien – lige nu. Det betyder en uddannelse i klassiske rammer med nutidigt udsyn.

Blandt landets ældste gymnasier

Viborg Katedralskole er blandt landets ældste gymnasier. Gennem tiden har mange elever haft deres gang på skolen. For at nævne nogle:

  • Johannes V. Jensen, forfatter og modtager af nobelprisen
  • Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister og generalsekretær for NATO
  • Johan Otto von Spreckelsen, arkitekt og professor 
  • Sigurd Barrett, musiker, forfatter og tv-vært  
  • Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør for Novo Nordisk 
  • René Toft Hansen, håndboldspiller og OL-guldvinder 2016 
  • Martin Hoberg Hedegaard, musiker i bandet Saveus 
  • Lise Rønne, journalist og studievært

Skolens lange historie og de mennesker, som har sat deres fod på skolen i tidens løb, har været med til at skabe skolen, som den er i dag. Det betyder også, at du som elev på Viborg Katedralskole kommer til at indgå i et helt specielt fællesskab. Nemlig VK-fællesskabet. 

Traditioner og historie er centrale på Viborg Katedralskole. Men de bliver støvet af, når tiden kræver det. For eksempel har vores ældste elevudvalg Minerva – som faktisk er ældre end alle danske partier – udviklet sig fra en forening som arrangerede foredrag om poesi og litteratur til en forening, som skaber fællesskab på skolen i form af de årlige fester. 

Siden 1926 har Viborg Katedralskole haft til huse i Hack Kampmanns bygning på Gl. Skivevej 2. I dag har eleverne deres daglige undervisning på historiske gange, som er præget af den kunst, som er blevet skænket skolen gennem tiden.

Historiske nedslag

1060 Sådan begyndte Viborg Katedralskole

Kristendommen kom sydfra, og med den behovet for undervisning. Slesvig og Ribe Stifter oprettedes som de første. Aarhus og Viborg Stifter blev udskilt fra Ribe ca. 1060, og lige siden har der været domkirke i Viborg. Skoleundervisningen er sandsynligvis foregået lige så længe. Den ældste dokumenterede tidsangivelse, 1132, finder vi i den hellige Kjelds levned. Måske findes der en dag flere dokumenter om skolen i Viborg i Vatikanets enorme arkiver. 

 

Skolen var en del af domkirkens omfattende aktiviteter, og biskoppen var den øverste leder. Skolens daglige drift sørgede en rektor og nogle hørere for. Undervisningen foregik i forskellige af de bygninger, bispestolene rådede over.

1860 Minervas grundlæggelse

Elevforeningen Minerva stiftedes 15. september 1860 af Jesper Elle og syv af hans kammerater fra ældste klasse. Jesper Elle blev den første formand, og medlemstallet voksede langsomt i den følgende tid. Foreningens formål var ”ved oplæsning af digtere at sætte medlemmerne i nøjere bekendtskab med litteraturen og ved mundtlig disputats at øve sig i at udtrykke sig i korthed”. 

Det bled oplæsning af digte, der blev det dominerende, og aften efter aften samledes man og læste op for hinanden af tidens store digtere: H.C. Andersen, Oehlenschäger, Baggesen, Holberg, Winther, Bjørnson m.fl.

1940 VK under besættelsen

Enkelte elever nåede ansvarsfulde poster i modstandsbevægelsen. Viborg Stifts Illegale Tidende, som var et af byens fremtrædende illegale blade, blev i 1944 redigeret af bagersvend Søren Vestergaard. I forbindelse med razziaen i Viborg d. 23. oktober 2944, hvor Gestapo arresterede 14 Viborgborgere og herved greb dybt ind i modstandsbevægelsens kerne, måtte Søren Vestergaard gå under jorden og forlade byen. Det illegale blad blev herefter overtaget af to af skolens elever, som fortsatte udgivelsen indtil befrielsen, uden tvivl med stor personlig risiko.

Kontakt

Har I et ønske om at besøge skolen, kan I kontakte Sabrina Christiansen Broch på 51820200 eller sab@vibkat.dk.