CYY00680

Vælg mellem to indgange

Begge indgange er tre-årige og med samme høje faglige niveau som skolens mange andre studieretninger, men på Idrætsgymnasiet er sport og fysisk aktivitet en integreret del af din skoledag.

To indgange med masser af spændende faglige kombinationsmuligheder, hvor du selv, via valgfag og valg af eksempelvis sprogfag, er med til at tone din studieretning i den retning, du foretrækker.  

Når du har valgt mellem Indgang A og Indgang B, skal du vælge én af de to sportsstudieretninger.