Vib Kat Aug 2023 7492 (3)

Legater

Nuværende elever

Med ansøgningsfrist d. 1. december kan nuværende elever på skolen, der er økonomisk udfordrede, søge et legat. Ikke alle ansøgere kan forvente at få et legat, men de der gør, modtager typisk 1.000-3.000 kr.

Ansøgningen skal begrundes, og der skal vedlægges årsopgørelse(r) fra forældre og eleven selv. Hent ansøgningsskemaet her.

Studenter fra Viborg Katedralskole

Stipendiefonden

Studenter fra Viborg Katedralskole har mulighed for at ansøge om legater fra stipendiefonden. Ansøgningsfristen er 1. december, og et legat er typisk på 500-1.000 kr. Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Følgende legater indgår i stipendiefonden: Læge Fr. Foghs Legat, Nissens Legat, Ingeniør Horns Legat, Sognepræst Jacob Stampes Legat, Lærer Nielsen af Ravnstrups Legat, Det Borgen Nielsen Obelske Legat, Skibslæge H. G. Gerbes og hustrus Legat og Sagførerfuldmægtig cand. jur. Jacob C. Jacobsens Legat.

Alle legatmodtagere får svar inden 1. januar.