CYY01966

Bestyrelse

 

På den enkelte institution har institutionens bestyrelse ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser.

Bestyrelsen ansætter skolens leder, som har ansvaret for skolens daglige drift. Bestyrelsen træffer inden for de rammer, der er fastsat i love og bekendtgørelser, beslutning om blandt andet skolens udbud af studieretninger. Bestyrelsen fastsætter skolens kapacitet - det vil sige det antal elever, skolen kan optage.

Bestyrelsesmedlemmer

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder