CYY01966

Bestyrelse

 

På den enkelte institution har institutionens bestyrelse ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser.

Bestyrelsen ansætter skolens leder, som har ansvaret for skolens daglige drift. Bestyrelsen træffer inden for de rammer, der er fastsat i love og bekendtgørelser, beslutning om blandt andet skolens udbud af studieretninger. Bestyrelsen fastsætter skolens kapacitet - det vil sige det antal elever, skolen kan optage.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Henrik Stubkjær (formand) - hes@km.dk
  • Jens Rohde - jr@epeu.dk
  • Stine Bohnstedt - sbo@viborg.dk
  • Jørgen Eivind Olesen - jeo@agro.au.dk
  • Annette Rasmussen - anra@hum.aau.dk
  • Jakob Harritz - hr_harritz@msn.com
  • Kasper Løgstrup - kl@vibkat.dk
  • Maria D. Aamann - md@vibkat.dk
  • Nora Danvad Fyllgraf - norafyllgraf@gmail.com
  • Vakant plads

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder