Vib Kat Aug 2023 7549 (2)

Brobygning for 8. klasse

Hos Viborg Katedralskole er der plads til alle, der har lyst til at opleve, hvordan det er at være gymnasieelev. Vælger du brobygning på Viborg Katedralskole sørger skolens elever og lærere for at give dig et godt indblik i, hvordan livet og hverdagen er som elev på skolen.

Kære brobygningselev

Hvis du har valgt STX, når du skal på brobygning i 8. klasse, skal du enten på et to- eller tredages forløb. Som noget nyt i år skal du opleve STX-tilbuddet på både Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium, som begge udbyder STX i Viborg Kommune. Det betyder, at du på et todages forløb skal være én dag på det ene
gymnasium og én dag på det andet gymnasium.


Hvis du skal på et tredages forløb, vil du have en opstartsdag på det ene gymnasium, og på andendagen skal du møde igen på det samme gymnasium, du startede på, hvor du har en normal brobygningsdag. På tredjedagen skifter du til det andet gymnasium og har en enkelt brobygningsdag på dette gymnasium. Programmet på opstartsdagen er helt identisk for de to gymnasier, og begge gymnasier har koordineret indholdet, så du oplever en masse forskellige fag på de to gymnasier i løbet af de tre dage, du brobygger til STX-uddannelsen.

Dine dage i brobygning byder på rundvisning, introduktion til gymnasiet og ikke mindst undervisning i både kendte og nye fag. Du vil komme til at møde skolens elever på begge gymnasier både ude til undervisningen og rundt omkring på skolen. Og så vil du blive klogere på dine fremtidsmuligheder, og ikke mindst hvordan skolekulturen, atmosfæren og de fysiske rammer er forskellige mellem de to STX-tilbud i Viborg.

Vi ved, at hverdagen som gymnasieelev ikke kun byder på lektier og undervisning, men også nye fællesskaber og unikke oplevelser. Derfor introducerer vi dig også til de aktiviteter, arrangementer og elevudvalg, du kan blive en del af på de to gymnasier. Nogle af gymnasieeleverne vil selv fortælle dig om hverdagen på skolen og alt hvad det indebærer at være gymnasieelev.

Vi glæder os til at se dig – og husk én ting: spørg løs, hvis du er nysgerrig eller i tvivl.

Alt det praktiske

Når du ankommer til skolen på din første dag, skal du ikke gå ind på skolen. Du og dine klassekammerater mødes foran søjlerne ved skolegården, hvor vores elever vil stå klar for at tage imod jer. De vil stå med et skilt, hvor jeres hold og skole fremgår. Gå direkte hen til dem, når I ankommer, så sørger de for, at I kommer trygt videre til introduktionsmodulet på den første dag.

Skoledagen

Uanset hvilket gymnasium, du skal starte på, er dagen bygget op på samme måde. Vi starter normalt kl. 8.00, og vi har 4 lektioner på en skoledag. Spisepausen afholdes kl. 11.40-12.10. I spisepausen kan du enten sidde i dit klasselokale eller i skolens kantine, hvor du også kan købe frokost.

Du vil modtage undervisning sammen med de andre elever i brobygning og få en mulighed for at tale med nogle af skolens elever. 

Dagene slutter 13.30.

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og medbringer skriveredskaber, lommeregner og en bærbar PC eller Mac.

Fordeling mellem de to STX tilbud samt skemaer

Uddannelsesvejledningen (UU) Viborg Kommune har fordelt elever klassevis til brobygningsugernes to- og tredagesforløb, og de har ligeledes fordelt elever mellem de to gymnasier klassevis.

Eventuelle spørgsmål til fordeling på forløbene skal rettes til elevens UU-vejleder eller Ungdomsvejledningen på telefonnummer 30 85 89 05 eller via mailen kommunalungeindsats@viborg.dk

Du vil som brobygningselev (eller som forælder) kunne se i UnoUng (https://ung.unoung.dk/login/new.html) , hvilken dag du skal møde, og hvilket gymnasium du skal starte på, uanset om du skal på et todages eller tredages forløb på STX-uddannelsen.

Du kan derpå klikke dig videre til den relevante uge på gymnasiets hjemmeside, så du kan se, hvordan dit skema for ugen ser ud.

 

Spørgsmål til fag eller skema kan rettes til henholdsvis:

Majken Kruse Vestergaard, Viborg Katedralskole (2546 2314 + ve@vibkat.dk)

Ole Mortensen, Viborg Gymnasium (2262 4161 + om@vghf.dk)