CYY00624

Optagelse og pris

På denne side kan du beregne din opholdsafgift samt ansøge om at bo på kollegiet. 

Vejledende beregning 2021

OBS: Hvis forældrene har en samlet indkomst på 600.000 kr. eller derover efter fradrag for hjemmeboende børn u/18 år betales den maksimale opholdsafgit 3697 kr. (2021). Prisen for værelse i den nye bygning fra 2016 er kr. 600 dyrere. Hvis forældrene er skilt, udregnes opholdsafgiften ud fra den forældre, som eleven bor hos. Elever der er eller fylder 18 år i skoleåret betaler den maksimale opholdsafgift fra udgangen af det kvartal, eleven fylder 18 år. Opholdsafgiften skal betales hver måned, dog ikke i juli. Ved optagelse på kollegiet opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 2000. Eleven er ikke optaget, før beløbet er indbetalt. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. Ved manglende betaling af opholdsafgift vil man kunne blive bortvist fra kollegiet. 

Du skal bruge tal fra skatteårsopgørelsen fra 2019

Kostelev  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Far  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Mor  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Søskende  
Antal hjemmeboende søskende under 18:
Beregning:  
Indkomstgrundlag: 0
Fradrag for hjemmeboende søskende: 0
Korrigeret indkomstgrundlag: 0
Betaling for kollegieværelset: 1730
CYY00938

Ansøg om at bo på kollegiet

Ansøgningsfristen til kollegiet er 15. januar i det år, man ønsker optagelse. Alle ansøgere får besked om senest 15. februar. Ansøgninger som modtaget er efter d. 15. januar kan komme i betragtning, hvis der er ledige pladser på kollegiet og plads på den ønskede uddannelse på skolen.

Udfyld skemaet nedenfor - har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte skolen på 8662 0655.

Grundlæggende informationer

Grundlæggende informationer

Informationer om ansøgeren
Optagelse i skoleår
Nuværende skole
Vedhæft
Tilladte filtyper: JPG eller PNG

Karakter info

Du skal med ansøgningsskemaet medsende dine karakterer. Hvis du har afsluttet 9. klasses afgangseksamen skal det medsendes ellers bedes du medsende de senest modtagne karakterer. Går du i skole i udlandet eller har du ikke modtaget karakterer endnu fra din efterskole, skal du medsende karaktererne fra din skole i udlandet. Er der spørgsmål hertil bedes du som ansøger til PreIB eller IB kontakte IB-koordinator Mads Fedder Henriksen på mf@vibkat.dk, som ansøger til STX bedes du kontakte uddannelseschef Anders Høgenhaug Johnsen på ah@vibkat.dk.

Informationer om ansøgerens forældre/værge

Mor
Far