Vib Kat Aug 2023 7662

Praktisk information

Kost

På skoledage serveres der morgenmad, varm middagsmad, eftermiddagsmad og aftensmad i kollegiets spisesal. Maden tilberedes i kollegiets eget køkken af kollegiets køkkenpersonale. I weekenden serveres der brunch, der er der mulighed for at tage mad fra til frokost og der er udlevering af aftensmad. 

Spisetider hverdage: 

  • Morgen: 7.00-8.00. 
  • Middag: 11.55-12.25. 
  • Aften: 17.45-18.30

Spisetider weekend: 

  • Morgen: 9.30-11.00
CYY00840

Gæster på kollegiet

Det er tilladt at have overnattende gæster på kollegiet – i så fald skal man orientere vagtlæreren. Du kan også have dine forældre på besøg langvejsfra, da vi på kollegiet har et lille forældrehotel, som dine forældre må låne gratis, hvis de kommer og besøger dig, ligesom nær familie kan spise gratis med.

Vib Kat Aug 2023 7695 (1)

Kollegielæge 

Vi har på kollegiet et samarbejde med en lokal læge om, at alle kollegianere fra Danmark – uden at skifte læge – kan anvende hende som deres læge i Viborg. Er du fra udlandet, skal du i forbindelse med indflytningen sørge for at vælge en læge i Viborg. Er du længerevarende eller alvorligt syg, skal du så̊ vidt muligt opholde dig hos din familie

Fravær fra skolen 

I forhold til kollegianernes fravær fra skolen er vores mål at sikre, at kollegianere passer deres skole og undgår unødvendigt fravær fra skolen. For at understøtte dette formål er to af kolle- gielærerne fraværsansvarlige og vil løbende følge dit fravær fra skolen. Dette vil ske i samspil med dig som kollegianer og ved fortsatte fraværsproblemer også̊ sammen med dine forældre.