Den Samfundsvidenskabelige sportsstudieretning

Vib Kat Aug 2023 7355

Om denne studieretning

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sport og samfundet. Med samfundsfag og engelsk på A-niveau får man en solid grunduddannelse inden for danske som såvel internationale samfundsfaglige områder. 

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Kemi C
Historie A
Religion C
Biologi C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Engelsk A
Valgfag

2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

2g Valgfag (1 fag)

Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Idræt B
Informatik C
Innovation C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C

3g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi B
Fysik B
Informatik B
Kemi B
Latin C
Naturgeografi B

Valgfag 3g (kun for elever som har tysk eller fransk fortsætter B)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Dramatik B
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Kemi B
Latin C
Matematik A
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsættersprog A