Musisk–sproglige

På den musisk–sproglige retning ser vi på historien, kulturen og livet fra en kunstnerisk vinkel - altså gennem litteratur, musik, maleri, film og teater.

Vib Kat Aug 2023 7645

Om denne studieretning

Du vil komme til at opleve, forstå og udtrykke dig om menneskelig eksistens og identitetsdannelse, som vi finder den beskrevet i kunstens verden. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Der er ikke krav om specielle forkundskaber i musik.

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Kemi C
Historie A
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Musik A
Engelsk A

2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

2g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi C
Fysik B
Informatik C
Kemi B
Latin C
Naturgeografi C

3g valgfag (0-2 fag)

Astronomi C
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Kemi A
Kemi B
Latin C
Matematik A
Mediefag C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

3g naturvidenskabeligt valgfag (1fag)

Astronomi C
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Fysik B
Idræt B
Information B
Informatik C
Innovation C
Kemi A
Kemi B
Latin C
Matematik A
Mediefag C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning kunne man blandt andet arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvilken betydning havde bluesmusikken for slavernes frigørelse i USA?
  • Hvordan er rapmusik et udtryk for kulturelle og sociale forhold?