Biotek

Bioteknologi studieretningen giver dig en solid naturvidenskabelig grunduddannelse, og du vil være godt klædt på med henblik på en videregående naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse.

Vib Kat Aug 2023 7078

Om denne studieretning

Bioteknologi er teknologi baseret på biologisk viden. I denne studieretning lærer du derfor om kemiske og biologiske processer og om, hvordan levende organismer benyttes forskningsmæssigt og industrielt. Med faget matematik opnår du en omfattende teoretisk basisviden, som bringes i spil i fagene bioteknologi og fysik.

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Historie A
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik B
Bioteknologi A
Valgfag

2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

3g valgfag (1-2 fag)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Dramatik B
Dramatik C
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Kemi A
Latin C
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning kunne man blandt andet arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvad kan genetisk fingeraftryk bruges til?
  • Hvordan gensplejser man?
  • Kan bioteknologi sikre fremtidens energibehov?
  • Hvordan brygger man øl?
  • Hvordan behandler man sukkersyge?