Matematik A, Fysik B, Kemi A

Science studieretningerne giver dig et solidt naturvidenskabeligt fundament med henblik på en videregående naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Vib Kat Aug 2023 7290

Om denne studieretning

Enkeltvist og i samarbejde får du med fysik og kemi en dybere indsigt i, hvordan verden fungerer – fra de allermindste partikler til universet i sin helhed. I matematik får du en omfattende teoretisk basisviden om matematiske begreber og metoder samtidig med, at den bringes i anvendelse i fysik og kemi.

Studieretningsoversigt (Kemi A)

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Historie A
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Matematik A
Kemi A
Fysik B
Valgfag

2. fremmedsprog (1 fag)

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

Valgfag 2g (1 fag)

Biologi C
Informatik C
Naturgeografi C

Valgfag 3g (1-2 fag)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik B
Dramatik C
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Latin C
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning arbejder man med følgende emner:

  • Kemiske og fysiske eksperimenter
  • Fundamentale teoretiske lovmæssigheder i både fysik og kemi
  • En dyb forståelse af avancerede matematiske begreber og metoder
  • Hvordan matematik kan anvendes i fysik og kemi