Det Globale Samfund

Studieretningen givet et solidt fundament for en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse.

Vib Kat Aug 2023 6856

Om denne studieretning

Hvis du er globalt orienteret, så er denne studieretning perfekt til dig. I samfundsfag fokuseres der på såvel danske som internationale forhold, og sammen med engelsk er der rig mulighed for at fordybe sig i internationale problemstillinger. Der arbejdes bl.a. med sammenligninger af danske, europæiske og amerikanske samfundsforhold.

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Kemi C
Historie A
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Engelsk A

2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

2g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi C
Fysik B
Informatik C
Kemi B
Latin C
Naturgeografi C

3g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi B
Biologi C
Fysik B
Informatik B
Informatik C
Kemi B
Latin C
Naturgeografi B
Naturgeografi C

3g valgfag (0-2 fag)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik B
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Kemi A
Kemi B
Latin C
Matematik A
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning kunne man blandt andet arbejde med følgende temaer:

  • Globaliseringens konsekvenser
  • Politisk indflydelse og kommunikation
  • Vil USA fortsat være en supermagt?
  • Medier og det digitale samfund