Politik & Økonomi

Studieretningen "Politik & Økonomi" giver dig et solidt fundament for en videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske område.

Vib Kat Aug 2023 6883

Om denne studieretning

Interesserer du dig for den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden, så er dette studieretningen for dig! I samarbejdet mellem fagene samfundsfag og matematik får du en række redskaber til at analysere f.eks. international politik, demokrati, økonomisk politik, velfærd, politiske beslutninger, beslutningsprocesser og deres betydning for samfundet.

Studieretningsoversigt

Fag

1.G

2.G

3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Kemi C
Historie A
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Matematik A

2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A
Fransk fortsætter B
Italiensk begynder A
Kinesisk A
Spansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog B

Kunstnerisk fag

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

2g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi C
Fysik B
Informatik C
Kemi B
Latin C
Naturgeografi C

3g Naturvidenskabeligt valgfag (1 fag)

Biologi B
Biologi C
Fysik B
Informatik B
Informatik C
Kemi B
Latin C
Naturgeografi B
Naturgeografi C

3g valgfag (0-2 fag)

Astronomi C
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Biologi C
Dramatik B
Dramatik C
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Fysik B
Idræt B
Informatik B
Informatik C
Innovation C
Kemi A
Kemi B
Latin C
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Naturgeografi C
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsættersprog A

I denne studieretning kunne man blandt andet arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvad var årsagerne til finanskrisen - og hvilke konsekvenser fik den i Danmark?
  • Hvordan kan økonomiske sammenhænge beskrives og analyseres matematisk?
  • Hvilken betydning har værdipolitik i dansk politik i dag, og hvorfor mener politikerne det, de gør?