CYY01866

Elevtrivsel

Elevtrivselsundersøgelse 2018

Den obligatoriske nationale trivselsmåling blev gennemført i 2018 med deltagelse af samtlige skolens elever. Svarprocenten var 90%. Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende elevtrivsel på skolen. Trivselsmålingen viste bl.a., at Viborg Katedralskole scorer 87 på den sociale trivsel, hvor landsgennemsnittet er 83. På den generelle trivsel scorer Viborg Katedralskole 76, hvilket ligeledes er over landsgennemsnittet, som er 75. Undervisningsmiljøet vurderes af eleverne til at være helt i top. Her scorer skolen 73, hvor landsgennemsnittet er 60. Se grafik nedenfor.

Målingen giver på mange måder et godt grundlag for det videre trivselsarbejde på skolen med inddragelse af såvel elever som medarbejdere og ledelse.

I forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdes klasserapporter for hver af skolens klasser. Disse klasserapporter danner grundlag for generelle drøftelser i klasseteamet vedrørende klassens trivsel og drivkræfter bag elevtrivsel. Klasserapporten berører temaer som motivation, social trivsel, faglig udvikling, undervisning og lærere og giver et godt grundlag for videre drøftelser og opfølgning i klasserne.